Kees Visser e-business services ondersteund organisaties o.a. met ...

  • Projectbegeleiding

  • Start uw project met een toetsbare doelstelling, betrouwbare partners en een transparant plan!
  • Feedback

  • Gebruik ruim 20 jaar ervaring... Toets uw ideeën, projecten, etc., binnen vertrouwelijke kaders!

 

 

 

  • E-marketing

  • Benut de meest effectieve kanalen en middelen! Realiseer uw doelstellingen met extra creativiteit en originaliteit!
  • Evalueren / optimaliseren ...

  • De veranderingen binnen Internet gaan snel. Voldoet uw project nog wel aan de eisen van vandaag en morgen?

 

 

 

Internet omvat tientallen specialisme en de inzichten veranderen snel. Met een flexibele inzet van mensen en kwaliteiten is het beste resultaat haalbaar!

 

Kees Visser ondersteund organisaties bij kleine en omvangrijke Internet projecten. Waar wenselijk brengt hij de beste mensen bij elkaar!