Disclaimer


Hoewel ik ernaar streef om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan ik niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.


Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. Kees Visser e-business services en betrokken organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (on)juiste informatie en adviezen binnen zijn websites. Ik sluit uitdrukkelijke iedere aansprakelijk uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het juist of onjuist gebruikt van mijn websites, online kanalen en de hierbinnen aangeboden informatie.